NB – Arbeid§manualen kan printes ut og er i utgangspunktet bygget opp etter et konsept som krever perm med nummererte skilleark som viser til de ulike fanene. Sidene er ikke nummererte og henvisninger er basert kun på fanenummer. (Du trenger: 1 ringperm og skilleark. Hvert punkt under her legges under respektiv fane i ringpermen).

Alternativt kan du klikke deg fram og tilbake på nettsidene her. Du finner temaene i manualen i artiklene under. Aller først ligger en undervisningsvideo tilknyttet manualen på 19 min.