Rusogvold.no er utviklet for både kommune- og spesialisthelsetjeneste til bruk i kompetanseheving. Nettstedet inneholder seks kunnskapsmoduler, noen som kan tilegnes på nett og noen som gjennomføres i form av workshops eller klasseromsundervisning ved å ta kontakt med kompetansesentrene RVTS eller KoRus i regionen. 

Start med en grunnkursmodul og bygg videre med VR-læring og dypere kunnskap om integrert behandling.

Klikk her for å lese mer på rusogvold.no