Barn i risiko og oral helse utgår fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland, og inkluderer flere ulike studier.

Målet er å styrke tannhelsetjenesten, barnevernstjenesten og Statens barnehus i deres lovpålagte arbeid med å forebygge, avdekke og ivareta utsatte barn og unge. Gjennom tverrfaglig forskning skal en øke kunnskapen og kompetansen knyttet til utsatte barn, deres orale helse og hvordan samarbeidende tjenester kan sikre barna tilrettelagt behandling og oppfølging.

Du kan lese mer om studiene og arbeidet ved å klikke her

Barn i risiko og oral helse har utviklet Opplæringsprogrammet Kunnskapsreisen for tannhelsepersonell som har fokus på avdekking og oppfølging av barn og unge, utsatt for vold, overgrep og vanskjøtsel.