Hva er det med kokain som gjør at det blir sett på som et ideelt rusmiddel i utelivet? Av: Marit Edland-Gryt, stipendiat ved avdeling rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet (2021)

Self-reported prevalence of dependence of MDMA compared to cocaine, mephedrone and ketamine among a sample of recreational poly-drug users.  Av: Hanna Uosukainen, UlrichTacke and Adam R.Winstock (2014)