Trygge Utøvere er en nettside hvor du kan lære om vanlige problemstillinger og få tips til hvordan du kan gjøre aktiviteten bedre for barn og ungdom med ulike utfordringer og behov.

Klikk her: Trygge Utøvere er en nettressurs med mål å støtte økning av mestring, motivasjon, bevegelsesglede og trygghet.