Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) har med midler fra Stiftelsen DAM laget nøkkelkort for å tette kunnskapshull om et fragmentert hjelpeapparat. Nøkkelpersoner fra rusmiljøene har valgt ut hvilke spørsmål som flest lurer på.

FHN oppdaget under pandemien i 2020 at mange av dem som oppholder seg på gata i storbyene våre lurte på mange av de samme tingene, noe kortene bidrar til å svare ut. Kortene kan fritt benyttes og printes ut for egen regning. 

For å utsmykke kortene benytter FHN lokale personer fra de miljøene der Nøkkelkortene skal fungere. Dette har vært en stor suksess. Alle involverte ressursperoner er honorert for sitt arbeid.