På denne videoen vil du møte Marius Sjømæling (BAR), Lone Rognlien (A-larm), Caroline Paus-Knutsen (BAR),Tommy Søyland (ROT), Ronny René Nielsen (RIO), og Tove Mathisen (Borgestadklinikken). De snakker i et erfaringspanel om hva avhengighet var og er for dem: