Les Universitet i Bergen sine kunnskapsbeskrivelser om musikkterapi  

Fagpersoner i Norge som forsker på musikkterapi og rus

Forskningssentrene GAMUT ved UiB/NORCE og CREMAH ved Norges musikkhøgskole bidrar i den internasjonale forskingsfronten på feltet. Du kan gjerne kontakte forskere for foredrag og informasjon eller for å drøfte muligheter for samarbeid om forskning på musikkterapi og rus.

Monika Geretsegger, NORCE/GAMUT
Christian Gold, NORCE/UiB/GAMUT
Bettina Flater, NMH/CREMAH
Claire Ghetti, UiB/GAMUT
Merete Holme, NMH/CREMAH
Viggo Krüger, UiB/GAMUT
Randi Rolvsjord, UiB/GAMUT 
Marie Skånland, Ansgar
Hans Petter Paulen Solli, NMH/CREMAH
Brynjulf Stige, UiB/GAMUT
Gro Trondalen, NMH/CREMAH
Lars Tuastad, UiB/GAMUT

Er du musikkterapeut eller musikkpedagog og ønsker tips/veiledning om oppstart av kor klikk deg inn på www.syngdegfriskere.no 

Et utvalg artikler og kronikker:

Steering the energy with music: hermeneutic phenomenological study of user perspectives of music and music therapy for co-occurring ADHD and substance use problems, Claire M. Ghetti, Steinar Hjelmbrekke, Katharina Morken, Therese Dahl & Brynjulf Stige. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy volume 19, Article number: 10 (2024).

MUSIKKTERAPI – RUS OG PSYKISK HELSE: ET FILMPROSJEKT av rådgiver Torhild Kielland og professor i musikkterapi Gro Trondalen

Om musikkterapi i FACT: The therapeutic relationship in music therapy in a Flexible Assertive Community Treatment team: A joint interview study of service users and their Music Therapist

Musikkterapi og erfaringskompetanse i samklang av musikkterapeut Synnøve Gustavsen Ovrid og erfaringskonsulent Thomas Barstad,  Uteseksjonen i Oslo

“Musikkterapi i rusfeltet” av Brynjulf Stige, Gro Trondalen og Torhild Kielland

Musikkterapi i rus­behandling” av Brynjulf Stige, Gro Trondalen, Reidar Dale og Torhild Kielland

Musikkterapi som brobygger til samfunnsdeltakelse av Kårhild Husom Løken

Musikkterapiens virkning kan ses i hjernen” av Marte Bjerke