Lystgass (dinitrogenmonoksid, N2O) er en atmosfærisk gass, som også fremstilles industrielt for anestesi- og næringsmiddelformål. Den er smak- og luktsvak og har en søvndyssende, rusende og svakt smertestillende (analgetisk) effekt.

I følge Store Medisinske Leksikon må lystgass, ved medisinsk bruk, blandes med 20 prosent oksygen. Denne blandingen er ikke sterk nok til å gi fullgod søvn, smertelindring eller generell anestesi alene, men kan brukes som et tillegg for å redusere dosen av andre anestesimidler ved generell anestesi (narkose).

Lystgass brukes også i 50 prosent blanding med oksygen for å dempe smerte og ubehag ved fødselsrier, ved tannbehandling eller ved plagsomme undersøkelser hos barn.

Fordeler med lystgass er at den i relativt liten grad påvirker respirasjonen og  sirkulasjonen, og den går svært raskt inn i og ut av kroppen, noe som er nyttig for eksempel ved bruk under pågående fødselsrier med pauser mellom riene.

Advarsel: Langvarig og sammenhengende lystgassbruk i anestesidosering (50–67 prosent) utover 12–24 timer i strekk kan gi beinmargs- og nerveskader, av samme type som ved B12-mangel. Når lystgass brukes medisinsk passer helsepersonell på at pasienten får nok oksygen og de forsøker å unngå utslipp av lystgass i rommet. Det foreligger strenge krav til utstyr for administrering og overvåking, samt til avsug og ventilasjon ved bruk av lystgass.

Kilde: Store Medisinske Leksikon