Astrid Bjørnebekk er forsker med nevropsykologi som spesialfelt, og har en særlig interesse for hvordan bruk av anabole steroider påvirker hjernen og dens struktur. Hun har forsket på anabole steroider siden 2013, og leder en forskningsgruppe som undersøker hvilke langtidseffekter anabole steroider har på hjerne, hjerte, kognisjon, fysisk og psykisk helse, og hvordan hormonelle svingninger knyttet til syklisk bruk av anabole steroider påvirker hjerne og sinnstilstand.

Forskningsgruppen ved Oslo Universitetssykehus er en av de første i verden til å forske på hjernen til brukere av anabole steroider, og følge brukere over tid. Forskningen som kommer fra dette arbeidet vil derfor være et viktig bidrag for å bedre kunne forstå hvilken påvirkning bruk av anabole steroider har på vår helse, og gi klinikere ny kunnskap om hvordan man best kan hjelpe brukere av anabole steroider som er i behov av behandling.