Psykolog og forsker Hanne H. Brorson går i korte trekk gjennom hva som kjennetegner avhengighet. Filmen er produsert av Brorson&Sande for Norsk Psykologforening (NPF):