Johann Hari ga i 2015 ut boken Chasing the scream etter å ha arbeidet med narkotikapolitikk, rusmisbruk og krigen mot narkotika i fire år. Hans TED-talk om samme tema er ett av de mest sette foredragene hos TED noensinne. Hari er en engelsk journalist og har skrevet for flere aviser og tidsskrifter, blant annet The New York Times og Los Angeles Times. To ganger har han blitt utnevnt til årets avisjournalist av Amnesty International UK.

En av hans kjente setninger er at det motsatte av avhengighet er tilhørighet (vår oversettelse). Se hans verdenskjente TED-talk «Everything You Think You Know About Addiction Is Wrong» ved å klikke her.