Ledige stillinger i rusfeltet

Molde kommune, Ressurstjenesten søker fagkonsulent/miljøterapeut
Søknadsfrist: 25.april 2019

Blå Kors Fredrikstad søker lønnskonsulent
Søknadsfrist: 26.april 2019

Tyrilistiftelsen Lillehammer søker kokk/arbeidsleder
Søknadsfrist: 27.april 2019

Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF, Karasjok, SANKS, Døgnenhet psykisk helse og avhengighet søker ferievikarer
Søknadsfrist: 28. april 2019

TSB Ålesund søker fagkonsulent/psykolog
Søknadsfrist: 28.april 2019

Crux Verksgata behandlingssenter Stavanger søker miljøterapeut
Søknadsfrist: 28. april 2019

Avdeling for TSB Ålesund søker ferievikarer
Søknadsfrist: 30.april 2019

Blå Kors Loland Behandlingssenter AS, Øvrebø søker ferievikarer
Søknadsfrist: 30. april 2019

Blå Kors poliklinikk Oslo søker psykiatrisk sykepleier
Søknadsfrist: 30.april 2019

Blå Kors Borgestadklinikken avd Skien søker behandler
Søknadsfrist: 1.mai 2019

Blå Kors Borgestadklinikken søker 3 psykologer/psykologspesialister
Søknadsfrist: 1.mai 2019

Valdresklinikken søker psykolog/psykologspesialist
Søknadsfrist: 1. mai 2019

ByBo Kirkens bymisjon søker sosialarbeider
Søknadfrist: 1.mai 2019

TSB Langtids døgnbehandling Molde søker ferievikarer
Søknadsfrist: 1.mai 2019

Crux Kalfaret behandlingssenter søker psykolog
Søknadsfrist: 19. mai 2019

Det er gratis for medlemmer i Fagrådet å annonsere på vår nettside.
Send en e-post til fagraadet@rusfeltet.no med link til annonsen du ønsker å publisere.

For ikke-medlemmer koster det 3000 kroner pr annonse.

Tilbake til forsiden 

Personvern og cookies