Ledige stillinger i rusfeltet

Kirkens Bymisjon-  Bybo avd Hollendergata søker miljøarbeider
Søknadsfrist 19. august

Stiftelsen Bergensklinikkene, KoRus Vest Bergen (Kompetansesenter) søker spesialrådgiver
Søknadsfrist snarest

Tyrilistiftelsen, ved Tyrilisenteret i Oslo søker våken nattevakt
Søknadsfrist 20. august

Tyrilistiftelsen ved Tyrilisenteret i Oslo søker musikkterapeut til fast stilling
Søknadsfrist 20. august

Tyrili Frankmotunet, Folldal, søker ny medarbeider med behandlingsansvar
Søknadsfrist 20. august.

Frelsesarmeens behandlingssenter Stavanger søker Psykriatisk sykepleier
Søknadsfrist 20. august

Frelsesarmeens behandlingssenter Stavanger søker Psykologspesialist/psykolog
Søknadsfrist 20. august

Sarpsborg kommune, Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse søker helsefagarbeider- Kompetansesenter rus og psykisk helse
Søknadsfrist 22. august

Mestringsenheten, avd. Fagteam rus, ved Sandnes kommune søker psykolog
Søknadsfrist 25. august

Mestringsenheten, avd. Fagteam rus, ved Sandnes kommune søker ruskonsulent
Søknadsfrist 25. august

Mestringsenheten, avd Hanamyrveien 1, Sandnes kommune søker sykepleier og/eller vernepleier
Søknadsfrist 25. august

Helse Møre og Romsdal HF, TSB Molde, Langtids døgn rusbehandling søker teamkoordinator
Søknadsfrist 25. august

Finnmarkssykehuset HF, SANKS Døgnenhet – psykisk helse og avhengighet Karasjok søker psykolog/psykologspesialist
Søknadsfrist 25. august

Brukerrom – Prindsen mottakssenter, Oslo søker sykepleier 100 % fast
Søknadsfrist 25. august

Karmøy kommune, Rus og psykisk helsetjeneste søker sykepleier/vernepleier 100%
Søknadsfrist 29. august

Kirkens Bymisjon Natthjemmet, Oslo søker miljøarbeider, hvilende nattevakt
Søknadsfrist 31. august

Tyrilistiftelsen, ved avrusningsenheten i Oslo søker sykepleier
Søknadsfrist 1.september

 

Det er gratis for medlemmer i Fagrådet å annonsere på vår nettside.
Send en e-post til fagraadet@rusfeltet.no med link til annonsen du ønsker å publisere.

For ikke-medlemmer koster det 3000 kroner pr annonse.

Tilbake til forsiden 

Personvern og cookies