Ledige stillinger i rusfeltet

Helse Bergen HF, Avdeling for rusmedisin søker seksjonsleder for LAR (Legemiddelassistert rehabilitering)
Søknadsfrist 26. januar

Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Vestfold DPS søker overlege
Søknadsfrist 28. januar

Stiftelsen Fossumkollektivet søker psykolog/psykologspesialist med pasient- og fagansvar
Søknadsfrist 2. februar

St. Olavs hospital, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin søker Lege i spesialisering (LiS) til fast vikariat
Søknadsfrist 6. februar

Kirkens Bymisjon Oslo, A-Senteret søker psykologspesialist til poliklinsk avdeling
Søknadsfrist 11. februar

Blå Kors Borgestadklinikken søker 2 leger/ medisinstudenter med lisens, til vikariat sommeren 2020
Søknadsfrist 16. februar

 

Det er gratis for medlemmer i Fagrådet å annonsere på vår nettside.
Les mer om medlemskap i Fagrådet   
Innmeldingsskjema for medlemsskap 

Send en e-post til fagraadet@rusfeltet.no med link til annonsen du ønsker å publisere.

For ikke-medlemmer koster det 3000 kroner pr annonse.

Tilbake til forsiden 

Personvern og cookies