Ledige stillinger i rusfeltet

 

Tyrili Frankmotunet søker psykolog/psykologspesialist
Søknadsfrist 18. november

Sandnes kommune, ved Mestringsenheten søker prosjektleder til å lede utviklingen av ett nytt kommunalt bolig-tiltak
Søknadsfrist 19. november

RIO søker daglig leder
Søknadsfrist 20. november

Blå kors Borgestadklinikken søker Lege i spesialisering (LiS)
Søknadsfrist 20. november

Oslo kommune, Velferdsetaten ved Thereseshus søker miljøterapeut til fast stilling
Søknadsfrist 21. november

Helse Bergen HF, Avdeling for rusmedisin, Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) søker sykepleier/vernepleier til fast stilling
Søknadsfrist 25. november

Sarpsborg kommune, Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse søker teamleder til fast stilling
Søknadsfrist 26. november

Frelsesarmeen Gatehospitalet søker sykepleiere/vernepleiere
Søknadsfrist 27. november

N.K.S Kvamsgrindkollektivet søker psykologspesialist til 2-årig vikariat med særlig fokus på traumebehandling 
Søknadsfrist 28. november

Trondheim kommune, Enhet for psykisk helse og rus søker medarbeider til tverrfaglig team. Ønskelig med 3 årig helse-og sosialfag med relevant videreutdanning
Søknadsfrist 29. november

Kristiandsand kommune, Virksomhet oppfølgingstjenster søker kognitiv terapeut til ett nystartet tverrfaglig lavterskelstilbud “Rask psykisk helsehjelp” 
Søknadsfrist 29. november

Helse Møre og Romsdal HF, Avrusing rusbehandling TSB Ålesund søker Lege i spesialisering (LiS)
Søknadsfrist 30. november

Kristiandsand kommune, virksomhet oppfølging (boligtjenester rus og psykisk helse) søker sykepleier/vernepleier til fast vikariat
Søknadsfrist 1. desember

Trondheim kommune, Enhet for psykisk helse og rus søker sosionom/barnevernspedagog til 100% fast stilling
Søknadsfrist 1. desember

St. Olavs hospital, Trondheim, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin søker vernepleier til voksenavdeling døgn m/rusakutt. Nattevaktstilling. 
Søknadsfrist 5. desember

Finnmarkssykehuset HF, SANKS (psykisk helsevern og rus) søker psykologspesialist/psykolog
Søknadsfrist 8. desember

 

Det er gratis for medlemmer i Fagrådet å annonsere på vår nettside.
Les mer om medlemskap i Fagrådet   
Innmeldingsskjema for medlemsskap 

Send en e-post til fagraadet@rusfeltet.no med link til annonsen du ønsker å publisere.

For ikke-medlemmer koster det 3000 kroner pr annonse.

Tilbake til forsiden 

Personvern og cookies