Ledige stillinger i rusfeltet

Frelsesarmeens rusomsorg region sør søker psykolog
Søknadsfrist: Snarest

Frelsesarmeens rusomsorg region sør søker prosjektmedarbeidere 
Søknadsfrist: Fortløpende intervju

Frelsesarmeens rusomsorg, Gatehospitalet i Bergen søker daglig leder
Søknadsfrist 20.desember 2018

Bergen kommune, Straxhuset, dagavdelingen søker helsefaglig konsulent
Søknadsfrist: 22.desember 2018

Bergen kommune, Straxhuset, dagavdelingen søker konsulent, sosionom
Søknadsfrist: 22.desember 2018

Bergen kommune, Straxhuset, dagavdelingen søker konsulent, sosionom
Søknadsfrist: 22.desember 2018

Helse Bergen, avd for rusmedisin søker LIS lege
Søknadsfrist: 23.desember 2018

Blå Kors Borgestadklinikken avd Skien søker enhetsleder
Søknadsfrist: 2.januar 2019

Blå Kors Borgestadklinikken avd Borgestad søker sykepleier/vernepleier
Søknadsfrist: 2.januar 2019

Stiftelsen Renåvangen søker Rådgiver 60% stilling
Søknadsfrist: 4.januar 2019

Stiftelsen Renåvanger søker nattevakt 20% stilling
Søknadsfrist: 4.januar 2019

Kirkens bymisjon, 24SJU søker 2 sykepleiere/vernepleiere
Søknadsfrist: 6.januar 2019

Trondheim kommune, Enhet for rustjenester, Uteteamet søker vernepleier
Søknadsfrist: 13.januar 2019

Finnmarkssykehuset HF, PUT/ TSB Karasjok søker psykologspesialist/psykolog
Søknadsfrist: 14.januar 2019

Det er gratis for medlemmer i Fagrådet å annonsere på vår nettside.
Send en e-post til fagraadet@rusfeltet.no med link til annonsen du ønsker å publisere.

For ikke-medlemmer koster det 3000 kroner pr annonse.

Personvern og cookies