Ingrid Amalia Havnes er utdannet lege og spesialist i psykiatri og allmennmedisin. Hun har over 20 års erfaring med behandling av fysiske helseproblemer, psykiske lidelser og rusproblemer. I de siste årene har hun behandlet personer med spesielt psykiske helseproblemer etter bruk av anabole steroider.

Hun har forskningserfaring fra rusfeltet og forsker nå på hvordan behandling av helseproblemer etter bruk av anabole steroider kan bli bedre og mer tilgjengelig for menn, kvinner, personer som også bruker rusmidler og innsatte i fengsler. I tillegg veileder og underviser hun helsepersonell om utredning og behandling av brukere av steroider som ønsker helsehjelp. Se YouTube-video om anabole steroider og kvinner med Ingrid Amalia Havnes her: