Ressursportal.no er et verktøy for styring, analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenesten. Portalen er utviklet for å gjøre det enklere å finne frem til relevant kunnskap som kan benyttes.

Det er Helsedirektoratet, Statistisk sentralbyrå, Folkehelseinstituttet og Husbanken som står bak ressursportalen.

Ressursportal.no finner du veiledningsmateriell, offentlig statistikk i brukervennlige visninger med informasjon og kildehenvisning, fag- og forskningsartikler med sammendrag og lenke til rapporter.