Bruk av verktøy for tilbakemeldinger kan bidra til bedre relasjoner og mer individuelt tilpasset behandling. På den annen side kan ærlige tilbakemeldinger kreve modige hjelpetrengende innbyggere, og ydmyke og rause hjelpere. 

Overoptimistiske terapeuter

Folk må kanskje bare ta utfordringen - undersøkelser viser nemlig at terapeuter er overoptimistiske på resultater på vegne av sine pasienter. 

Selvovervurderingseffekten er den menneskelige tendensen til å overvurdere egne prestasjoner og ferdigheter når man sammenligner seg med andre. Terapeuter er (over)optimistiske, terapeuter overser negative endringer og terapeuter er dårlige til å predikere utfall.
Sitat fra "Feedbackverktøy i rusbehandling"

Nå har Nasjonal kompetansetjeneste TSB (NKTSB) publisert et hefte som oppsummerer kunnskap og erfaringer med bruk av feedbackverktøy i rusbehandling. Det er Hilde Lytomt Harwiss, Eva Sørlie, Tone Øiern og Margrethe Aaen Erlandsen ved NKTSB som har forfattet heftet. 

Bruk av feedbackverktøy er et virkemiddel for å systematisere tilbakemeldinger og justere kursen når det er nødvendig, men i mylderet av tilbakemeldinger og rapporteringer er det viktig å huske på hva feedback i rusbehandling betyr: Feedback er strukturert tilbakemelding fra bruker til terapeut brukt jevnlig i en behandlingsprosess.
Espen Ajo Arnevik, 2016, daværende leder av NKTSB

Viser hvordan feedbackverktøy kan tas i bruk

Målet med heftet er å vise hvordan feedbackverktøy kan tas i bruk. Heftet forteller derfor om forskningsgrunnlaget og faglige muligheter og utfordringer med å ta i bruk feedbackverktøy i ulike kliniske hverdager. Bruk av systematiske tilbakemeldinger fra pasienten i behandling gir et varsel til både pasient og behandler om prosess og eventuell fremgang, eller fraværet av dette.

Pasienten må føle seg sett og hørt, men hva som faktisk virker er individuelt. Da må man ta utgangspunkt i det som er viktig for den som trenger hjelp – og tørre å slippe kontrollen som fagperson.
Sitat fra heftet

Heftet peker på flere feedbackverktøy og beskriver hvordan noen fokuserer både på allianse og på utfallsmål, mens andre kun fokuserer på en av delene. Enkelte er fritt tilgjengelige, mens andre er lisensiert. Flere er digitalisert. Eksempler på verktøy er:

  • KOR (Klient- og resultatstyrt praksis)
  • PCOMS (The Partners for Change Outcome Management System)
  • FIT (Feedbackinformerte tjenester)
  • CDOI (Client-directed outcome-informed therapy)OQ 45 – Outcome Questionnaire
  • CORE-OM – Clinical Outcomes in Routine Evaluation (Outcome Measure)
  • SURE – Substance Use Recovery Evaluator

NKTSB har også laget et e-læringskurs i fire moduler om bruk av feedbackvertøy. Dette kan du lese mer om ved å klikke her.

Les hele heftet om feedbackverktøy ved å klikke her.