I Helse og omsorgstjenesteloven er kapittel 10 sentralt inntil ny Tvangsbegrensingslov overtar. Følg lenken under for å komme direkte til lovdata sin nettside:

Kapittel 10. Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige