GHB er flytende væske og kan for mange være vanskelig å dosere. Toleranse gir ingen beskyttelse mot overdose og en må være svært forsiktig. 

Det er stor risiko forbundet med å kombinere GHB med andre sentraldempende stoffer, som alkohol, opioider, benzodiazepiner eller sovemedisiner. En må også være svært varsom med å kombinere GHB med ketamin eller andre dissosiative stoffer.

Global drug survey med dr. Adam Winstock og dr. John Ramsey snakker i denne YouTube-videoen om doser og risiko: