MedPAGE Today la i 2017 ut en YouTube-video med Dr. F. Perry Wilson som forteller om funnene fra et studie - på hvilken effekt LSD har på hjernen: