Kommentarene som kom handlet mye om å ansvarliggjøre den rusavhengige for sine valg – at et tilbakefall er noe en konkret velger – ikke får.

Det er sterke følelser knyttet til ideene om bedringsprosesser, rusfrihet og/eller veien mot et bedre liv. Sterke følelser og mange snublesteiner i diskusjonene. Forståelig nok med sterke følelser fordi det ofte handler om liv og død. På den annen side vet vi at i rusbehandling er det ikke bare ett svar. “Min løsning”  fungerer dessverre ikke for alle.

Hvordan forstår vi avhengighet?

– Ingen vet sannheten om hva avhengighet er. Avhengighet har biologiske, sosiale og psykologiske årsaker. Vi må være ydmyke nok til å innrømme at vi ikke vet alt om de ulike årsakene og hvordan de påvirker hverandre.
Jørgen G. Bramness, på ROP-dagen 9. januar 2019, forfatter av boka “Hva er avhengighet?”

Balansegangen mellom å ha troen på folk, gi dem ansvar og stille krav må parallelt tilpasses kunnskapen om hvordan avhengighet påvirker oss kognitivt – gjennom endringer i prioriteringer og tankesett. Avhengighet bidrar også til at atferden til folk blir egoistisk, selvsentrert og selvmedlidende. I tillegg kommer gjerne en rekke kompliserende faktorer som traumer, underernæring, søvnmangel, utenforskap, arbeidsledighet, ensomhet, relasjonsbrudd, boligproblemer, overgrep, vold, depresjon, angst, stigmatisering, kriminalisering, skam og mindreverdighetskomplekser.

-Skammens karakter er unnvikelse og taushet. Dyp skam er smerten av å se seg selv som en som ikke fortjener å bli elsket.
Professor Finn Skårderud på ROP-dagen 9. januar 2019

Vi må forstå – og snakke åpent om de grunnleggende mekanismene i avhengighet for å unngå moralisme, fordømmelse og nye nederlag. Det betyr ikke stakkarsliggjøring og bjørnetjenester, men bedre helsetjenester på alle områder.

Prestere rusfrihet – nykter på hvite knoker
Forventninger og strenge krav om å “ta seg sammen” kan kanskje fungere for noen – men ikke for alle. Mange mestrer ikke en forventning om å «prestere rusfrihet». Å være nykter eller edru “på hvite knoker”.

Ny kunnskap bør resultere i ny forståelse av avhengighet. Fremdeles er det mange myter knyttet til avhengighet, og én av mytene Jørgen Bramness vil til livs i sin bok, er at avhengighet skyldes dårlig moral og lav viljestyrke.

– Avhengighet er en sykdom som kan behandles. Alle kan bli avhengige, og de aller fleste kan bli friske fra avhengighet. Dessverre føler mange skyld og skam rundt sin avhengighet, og det hindrer folk fra å søke hjelp.
Jørgen Bramness, ROP dagen 2019

Selvregulering og håp
På ROP-dagen for et par uker siden sa Cecilie Norberg: “For meg var kjernen i min avhengighet at jeg forsøkte å regulere indre følelser med noe ytre, enten rus eller selvskading. Å slutte er jo ikke vanskelig, det er å ikke begynne igjen som er problemet. De psykiske problemene, minnene, identiteten, og mengden praktiske problemer kan druknes i rusen”.

I stedet for å se selvbedrag, skam, egoisme, løgn, selvmedlidenhet, aggresjon, frykt og depresjon som uttrykk for svakhet og “dårlig moral”, har vi nå muligheten til å se dette som symptomer på avhengighet.

Å ikke ha kontroll er ofte tabubelagt. – Vi må vekk fra forståelsen av avhengighet som noe uønsket og uattraktivt til en ny forståelse avhengighet som en lidelse som kan behandles, sa Jørgen Bramness på ROP-dagen 9. januar.