Overdosedødsfall er en av de store årsakene til dødsfall blant unge mennesker i verden. Til tross for et av verdens beste helse- og velferdssystemer ligger Norge fremdeles på toppen av statistikken over registrerte overdosedødsfall i Europa, og har gjort det i flere år. Stortinget har slått fast at vi ikke kan akseptere at et så stort antall mennesker dør av overdose.

I 2022 ble det registrert 321 overdosedødsfall. 74 flere enn i 2021, ti færre enn i 2020. Dødsfall som skyldes alkoholbruk økte i 2022 til 395. 

Les Nasjonal Overdosestrategi ved å klikke her