Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddellidelser har ofte dårlig tannhelse. Dette kan ha flere årsaker, som dårlige levekår, dårlig tannhygiene, bivirkninger av medisiner og vegring for å søke hjelp. Rusmidler kan også utløse munnhule- og tannlidelser. Dårlig tannstatus kan bidra til økt stigma og utenforskap, og kan være kilde for bakterielle infeksjoner både lokalt og med spredning i blodbanen. Dårlig tannhelse påvirker særlig muligheten til å spise sunt, og muligheten til å fungere normalt i sosiale sammenhenger. 
Fra rapporten "Bedre helse og lengre liv for personer med alvorlig psykisk lidelse eller rusmiddel- og avhengighetslidelse" (2023).