Vi bør alle øve på å bli bedre til å snakke med andre om alkohol. fordi vi vet at det er høy terskel for behandling for alkoholbrukslidelser i Norge og fordi vi vet at samsykeligheten med andre fysiske og psykiske lidelser er høy på det det tidspunktet en alkoholavhengighetsdiagnose blir satt. Undersøkelser viser faktisk at samsykeligheten allerede er høy fire år før alkoholdiagnosen blir satt! 

I 2016 kom lege Torgeir Gilje Lied med sin doktoravhandling "Addressing alcohol in general practice". Den tar utgangspunkt i at alkoholforbruket i Norge har økt betydelig, og at alkohol er integrert i mange sosiale sammenhenger. Alkohol er også en viktig årsak til økt sykelighet og for tidlig død. Helsemyndighetene anbefaler derfor at fastleger regelmessig kartlegger pasientenes alkoholforbruk, men forskning har vist at dette sjelden gjøres. Det er derfor et stort behov for nye tiltak for å forebygge negative helseeffekter av alkohol.

Avhandlingen bygger på to intervjustudier med fastleger og en studie av data fra 20.000 pasientjournaler. Journalmaterialet indikerer at også historiske data i journalene kan vise at det er relevant å spørre om alkohol. Avhandlingen konkluderer med at en strategi som tar utgangspunkt i pasientens helseproblem kan være et godt alternativ til regelmessig kartlegging av alkoholforbruk. En slik tilnærming kan styrke både legens og pasientens erkjennelse av alkohol som relevant for mange ulike helseproblemer, og slik forebygge negative helseeffekter av alkohol.

Les hele avhandlingen ved å klikke her