Det er lettere å snakke om følelser på morsmålet sitt, og logisk at samtaleterapi bør skje på pasientens morsmål, enten det er norsk eller samisk. Mangel på tillit til at  representanter fra storsamfunnet bryr seg og møter en med forståelse kan være et problem. I undersøkelser oppgir 35 prosent i den samiske befolkningen å ha blitt diskriminert på etnisk grunnlag. I tillegg har dobbelt så mange samer som de med etnisk norsk bakgrunn, opplevd mobbing og latterliggjøring. 

Les artikkelen fra Rus&Samfunn: Samiske ruspasienter trenger behandlingstilbud med kulturforståelse

Punktene under er hentet fra Oslo Universitetssykehus sin nettside:

Fire faktorer i kulturtilpasning

  1. ​Tilegn deg basale kunnskaper om samiske samfunnsforhold, levemåter, verdier og erfaringer.
  2. Vis en åpenhet og en varhet for at forhold kan være annerledes enn du er vant til fra din egen bakgrunn.  
  3. Prøv å lære deg å lese mellom linjene, eller hva det hintes om. Antydningens kunst er finslipt i samiske områder.
  4. Vis forståelse for at personen synes det er ekstra vanskelig å bringe fram tema som kan hefte ved familien​