Disse tipsene er ment for deg som jobber som instruktør/treningsterapeut i møte med nye pasienter:  

 1. Ta det rolig på første økt. Det tar gjerne flere økter før en når gullstandard 4 x 4. Noen kan bruke flere uker før en kommer opp i 85% makspuls. Dette kan ha flere årsaker som angst, uro ved andpusthet og hjertebank. 
 2. Vær grundig i å kartlegge:
  • plager
  • skader
  • aktivitetsnivå de siste årene
  • motivasjonsfaktorer og eventuelle hindre for å klare å komme i gang med trening
 3. Gi informasjon om hvorfor høyintensitetstrening er viktig
 4. Ta deg god tid til å gi informasjon og ulike øvelser, prøv dem gjerne rolig
 5. En test som kan passe godt for pasienter med lav funskjonell kapasitet er seks minutters gangtest. Her trengs lite utstyr.
 6. Et alternativ er submaksimal tredemølletest, til pasienter med høyere funksjonell kapasitet.
 7. Bli kjent :)

Når en kartelgger grundig/ snakker sammen om punktene over, fører dette gjerne til en bevisstgjøring omkring hva som skaper indre motivasjon/drive, og i tillegg hva som eventuelt kan komme i veien. 

Du kan også hente inspirasjon, råd og tips på hvordan du kan tilrettelegge trening på nettsiden Trygge Utøvere