«Grubl» er en populærvitenskapelig helseapp laget for deg som ønsker å bruke mindre tid på grubling og bekymring. Den lærer deg kjapt mer om hva du bruker oppmerksomheten din på og hva som påvirker deg. 

Grubl er basert på metakognitiv terapi, en relativt ny terapiform som effektivt reduserer grubling. Terapiformen oppsto da rådende terapiretninger på 90-tallet (som klassisk kognitiv terapi) ikke fikk til å forklare et utbredt fenomen, nemlig hvordan det kan ha seg at de aller fleste tenker depressive og angstfulle tanker stadig vekk, uten å være deprimerte eller angstfulle.

Adrian Wells, opphavsmannen bak metakognitiv terapi, mente at forklaringen lå i hvorvidt vi vier denne typen tanker mye eller lite oppmerksomhet. For tanker, mente han, kan vi ikke kontrollere, men oppmerksomhet derimot, den rår vi over.

Dette dannet senere grunnlaget for det som har blitt metakognitiv terapi, og som i dag er en evidensbasert behandlingsform regnet som gullstandard ved behandling av flere av våre mest utbredte psykiske lidelser (f. eks depresjon og angst).

Grubling og bekymring er selve motoren i mange psykiske lidelser. Grubl er et verktøy som retter seg mot å begrense tiden man bruker på grubling og bekymring. Og så er appen gøy, da!
Andres Borkamo, lege og spesialist i allmennmedisin

Å bruke «Grubl» er trygt og enkelt:

  1. Du starter med en kort sjekk av helse & humør 
  2. Du ser en kort programserie om hvordan stressystemet settes i gang av grubling, og lærer hva oppmerksomheten har å si for hvordan vi har det.
  3. Du får tilgang til ulike eksperimenter og små øvelser som gir deg bedre kontroll over oppmerksomhet og grubling i 12 dager.

Klikk her for å laste ned appen på App Store

Klikk her for å laste ned appen på Google Play

Grubl er en av finalist til Helseprisen 2023, en utmerkelse fra Stiftelsen Dam.

«Grubl» er laget av Brorson&Sande (gjengen bak Tankevirus) i samarbeid med fastleger og hjelpsomme forskere ved Ahus, NTNU, UiB, UiO, OsloMet og Columbia University. Tjenesten er utviklet med støtte fra Stiftelsen Dam og Rådet for psykisk helse, og er kvalitetsvurdert av Helsedirektoratet.