Det er stor grunn til å tro at gatelagsmodellen virker. I 2021 har antall aktive gatelag økt til 28 hvilket er seks flere enn i 2020. Fra disse 28 lagene har i alt 203 gatelagsspillere startet i lønnet arbeid, skole eller arbeidstrening. 

Siden Fotballstiftelsen ble etablert i 2015 har snart 500 spillere kommet ut i lønnet arbeid eller startet med utdanning, viser stiftelsens egne tall. Fotballstiftelsens Gatelagsfamilie har blitt noe helt unikt og er det største samfunnsprosjektet idretten og klubbene noen gang har levert.

Tall for 2021:
28 aktive gatelag (6 flere enn 2020)

1054 spillere ble registrert på trening (ca 300 flere enn 2020)

96 personer kom ut i lønnet arbeid (43 flere enn i 2020)

35 personer begynte på skole / utdanning (1 mer enn i 2020)

72 kom ut i arbeidstreningsprosjekter (28 flere enn i 2020)

Det er viktig å understreke betydningen av samarbeidet klubbene har med kommunene og NAV, sier daglig leder i Fotballstiftelsen Arne Knoph. Det offentlige har øremerket mange prosentdeler av stillinger i sine rus-seksjoner til oppfølging av gatelagstreningene - nettopp fordi de ser hvilke muligheter det åpner.

Pandemi ingen hindring

Rekordene kommer midt i en pågående pandemi, med de utfordringer det medfører. "Samtidig har pandemien mer enn noe synliggjort behovet for et tiltak som er lavterskel, inkluderende, mestring og lagbygging til faste tidspunkt - hver eneste uke, året rundt", skriver Fotballstiftelsen på sin nettside gatelaget.no

Uke etter uke møtes spillere til felleskap, glede, fysisk trening, mestring, mat og sosial trygghet.
Gatelaget.no

Fotballstiftelsen rakk å gjennomføre nasjonal turnering i storhallen på Raufoss før nedstengningen i desember. Her deltok hele 24 av lagene i Norge under overskriften "Samhold på ekte" - et sitat fra en av spillerne, som har blitt varemerke for gatelagene i 2021.

Fotballklubber er stolte bærebjelker

Fotballklubbene er ofte lokalsamfunnets stolteste bærebjelker. Kanskje har det ekstra betydning når en sånn type aktør åpner døra og inkluderer mennesker som fra før sliter med rus og utenforskap. I så fall bør det inspirere andre bærebjelker til det samme.

For når folk "får på seg drakta og blir en del av Brann, Molde, Bodø/Glimt, Start, Odd, Vålerenga eller Fredrikstad så skjer det noe, mener Fotballstiftelsens leder Arne Knoph. Det blir utgangspunktet for nye muligheter - også utenfor banen. 

Mer enn trening

Gatelagene driver samtidig med mye mer enn trening. Fotballstiftelsen utvikler mange prosjekter - der arbeidstrening står sentralt. Eksempler er fengselsprosjektet "Fra soning til scoring", et påtroppende jenteprosjekt, familieprosjekter og førstehjelpsprosjekter. Aktiviteten brukes til å åpne nye dører og å gi folk nye muligheter.   

Gatelagene ledes av ansatte trenere. Arbeidet er omfattende med både treninger, kontakt med spillere, mange oppfølgingsmøter med det offentlige og andre på dagtid. I tillegg stiller en mengde frivillige opp med utallige dugnadstimer. Gatelagene har i snitt tre frivillige engasjert fast rundt hvert lag. De leverer rundt 7000 dugnadstimer - og utgjør en betydelig ressurs og er uendelig viktig, for at Gatelagene kan legge til rette for så mange og virkelig utgjøre en forskjell for spillerne våre, avslutter Arne Knoph.

Fagrådet gratulerer Fotballstiftelsen med imponerende resultater!