Det finnes enkle screeningverktøy for å identifisere problemfylt bruk av alkohol og andre rusmidler.
Formålet med screening er å:

1) Identifisere problemfylt bruk.

2) Vurdere endring i bruk ved å gjenta testen på et senere tidspunkt.

For alkohol kan du gjerne bruke screeningverktøyet: AUDIT (PDF) eller enkel kalkulator (NHI.no). AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) kan du fylle ut selv eller sammen med lege eller andre du har tillit til. 

For kartlegging av andre rusmidler, kan du benytte DUDIT eller DUDIT-C

Les mer om screeningsverktøy og eksempler på rop.no