Her presenterer vi et utvalg av helseråd, forskningsnettsteder, fagartikler og forskningsrapporter om trening som medisin:

Helsedirektoratet: Helsegevinstene fra fysisk aktivitet er større enn tidligere antatt Rapport 2024: Vunne leveår og helsetapsjusterte leveår (DALYs) ved fysisk aktivitet

Forskningsartikler fra CERG: Her presenterer CERG resultater fra sine nyeste studier – og fra forskningsartikler der deres forskere har bidratt.

Forskning.no Trening er mer effektivt enn medisiner mot psykisk sykdom. Artikkel med referanse til:  
Singh, B. et al.(2023) Effectiveness of physical activity interventions for improving depression, anxiety and distress: an overview of systematic reviews. Sammendrag. British Journal of Sports Medicine. 16. februar 2023.

Loe, H., et al. (2022) Cardiopulmonary and muscular effects of different doses of high-intensity physical training in substance use disorder patients: study protocol for a block allocated controlled endurance and strength training trial in an inpatient setting

Flemmen, G. (forskningsprosjekt 2019 - 2025). Hvordan går det med pasientene? Implementering av strukturert fysisk trening for ruspasienter: Implikasjoner for behandlingsutfall, livsmestring, psykisk- og fysisk helse. 

Flemmen, G. (2016). Effekten av fysisk trening som medisin for personer med rusavhengighet i behandling  

ATLAS4LAR: Kartlegging og behandling av lungesykdom i legemiddelassistert behandling Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Helse Bergen og Helse Stavanger i regi av Bergen Addiction Research (BAR) ved Avdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus. 

Loe, H (2016). Aerobic Capacity and Cardiorespiratory Reference Data in Healthy Adults: Cross-sectional descriptions, associations and predictive equations for key physiological variables

Loe, H., et al. (2016). Predicting VO2peak from Submaximal- and Peak Exercise Models: The HUNT 3 Fitness Study, Norway (PDF, 771KB)

Loe, H. (2019). Vil dokumentere psykisk langtidseffekt av trening. - artikkel fra KoRus-Midt. 

Heggelund, J., et al. (2019) Is there an association between cardio‐respiratory fitness and stage of illness in psychotic disorders? A systematic review and meta‐analysis

Nygård, M., et al. (2020). Strength training restores force‐generating capacity in patients with schizophrenia - A randomised controlles trial of long-term exercise training therapy in patients with schizofreni.

Brobakken, M., et al. (2019) Aerobic interval training in standard treatment of out-patients with schizophrenia - a randomized controlled trial. Acta Psychiatrica Scandinavica. vol. 140 (6).

Brobakken, M., et al. (2019) A comprehensive cardiovascular disease risk profile in patients with schizophrenia. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. vol. 29 (4).

Nygård, M., et al. (2017) Strength Training In Patients With Schizophrenia: Effects On Muscle Force Generating Capacity. Medicine & Science in Sports & Exercise. vol. 49.

Forskning.no Trening gir mer energi, bedre humør og søvn. Eva Hilland

Abildsnes, E. et al. (2016) Stakeholders' expectations of Healthy Life Centers: A focus group study

Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) 2022. Kunnskapsoppsummering: Effekt av organiserte oppfølgingstiltak tilsvarende frisklivstiltak