Den reduserte levealderen skyldes i hovedsak ikke faktiske psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer, men dårlig fysisk helse - grunnet mangelfull somatisk utredning og behandling. En viktig faglig målsetning for pasientgruppen er derfor behandlingstilbud som styrker fysisk helse. 

Det er godt dokumentert at høyintensitetstrening er effektiv medisin ved 26 forskjellige sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og angina, hjertesvikt, kols og røykebein. 40 års forskning på høyintensitetstrening viser effektive treningsmetoder. Flere fagmiljø i Norge har solid erfaring med å tilby trening som medisin til mennesker med rusmiddelproblemer og/eller psykiske helseutfordringer.

Høyintensitetstrening som medisin er en like naturlig del av behandlingen som medikamenter og samtaleterapi.