Forebygge skade og redde liv

Brukerorganisasjonen proLAR Nett distribuerer brukerutstyr. Via nettsiden brukerutstyr.no selger de brukerutstyr til kommuner, lavterskeltiltak og andre som jobber med skadereduksjon. Hovedmålet er at innbyggere som bruker rusmidler skal sikres rent brukerutstyr.

Se oversikt over produkter og mer informasjon på Brukerutstyr.no

Smitteforebygging og skadereduserende tiltak er stor del av Overdosestrategien i Norge.