Mange som er i behandling for rusproblemer har jobb, eller har hatt jobb i lange perioder. Noen kan i vanskelige situasjoner få god hjelp gjennom individuelle AKAN-avtaler, andre finner gode samarbeidsløsninger gjennom individuell plan og ansvarsgruppemøter. 

Men i tillegg til ordinært arbeidsliv finnes en rekke tilbud og aktiviteter for personer som har, eller har hatt, problemer med rus eller psykisk helse. Kommunene, frivillig sektor og ulike sosiale entreprenører tilbyr rådgivning, fellesskap, arbeid og aktiviteter som kan bidra på veien til en mer meningsfylt og stabil hverdag. Under vil du finne informasjon om ulike portaler og aktører som kan være til hjelp når du er i en vanskelig situasjon.