Rusfeltets hovedorganisasjon RHO

- er en nasjonal fag- og ruspolitisk medlemsorganisasjon for virksomheter, brukerorganisasjoner og tiltak som har personer med rusmiddelproblemer som sin målgruppe.

Vi samler og formidler kunnskap fordi rus påvirker menneskers liv. 

Klikk her for å lese teksten på nordsamisk (DOCX, 13KB)

Landets største paraply innen rusfeltet

Vi er landets største paraply- og medlemsorganisasjon innen rusfeltet med 154 medlemsvirksomheter. Disse inkluderer om lag 200 tjenester med mer enn 6000 årsverk - og representerer bredden av tiltak og organisasjoner som arbeider innen behandling, forebygging, rehabilitering, forskning og skadereduksjon. Blant medlemmene finnes i tillegg bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige organisasjoner.

Formål og funksjon

Vårt formål er å synliggjøre, samle, drøfte og formidle faglige erfaringer, brukererfaringer, forskning og de ruspolitiske konsekvensene, – for å sikre rusfeltet best mulig organisatoriske, faglige og ressursmessige betingelser.

Se vedtatt arbeidsplan (PDF, 188KB) for mer informasjon.