I følge Rusinfo.no forårsaker lystgass smertelindring, lett eufori (oppstemthet) og svimmelhet ved innånding. Den dempende effekten kan gjøre deg mer utsatt for skader eller ulykker, men heldigvis er effekten kortvarig. Mange opplever også at lyder kan virke metalliske. Virkningen varer veldig kort, maks 5 minutter etter inhalering. Gjentatte doser over kort tid kan medføre kvalme eller vedvarende svimmelhet.

Gassen i seg selv er ikke spesielt giftig, men kan fortrenge oksygen og føre til kvelning, skriver Rusinfo.no. Hjernen er svært følsom overfor mangel på oksygen, og kan innen få minutter uten oksygentilførsel få permanente skader. Lystgassen kan erstatte oksygenet i lungene, og det kan medføre bevisstløshet, kvelning og i verste fall død. Det er særlig farlig om man inhalerer ren lystgass og/eller holder pusten etter at man har pustet inn gassen.

Sannsynligheten for kvelning er større om du inntar gassen flere ganger rett etter hverandre, eller om du tar store doser (f.eks. bruker en plastpose eller ekstra stor ballong). Inntak av gassen rett fra beholderen kan medføre frostskader.

Lystgass kombinert med alkohol øker effekten av alkoholen, og gir dermed økt risiko for skadelige bivirkninger og at du mister kontroll.

Tar du mye lystgass over tid, kan det deaktivere B12-vitaminet i kroppen, og på sikt kan det føre til hjerneskader, lavere produksjon av røde blodlegemer, og skader på nervesystemet. 
Kilde: Rusinfo.no

Lystgass gir oftest en oppstemt følelse av rus, som noen ganger kan fremkalle spontan latter, derav navnet. Lystgass ble brukt som underholdning ved sirkus og i sosiale sammenhenger på 1800-tallet. Fordi lystgass er et svakt rusmiddel har det skjedd dødsfall når man i misbrukssammenheng har pustet inn ren lystgass uten nødvendig innblanding av livsnødvendig oksygen. Dette kan skje hvis man puster inn lystgass direkte fra en sylinder under trykk eller fra en ballong fylt med ren lystgass.
Lystgass brukes som rusmiddel hos unge som ikke er klar over bivirkningene.
Store medisinske leksikon