Nasjonal kompetansetjeneste for TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) har laget en YouTube-video der de forteller at det er flere pasienter med rusproblemer i somatiske sykehus og helsetjenester enn i rusbehandling. I filmen møter vi Inger, Geir og Terje der kanskje det risikofylte forholdet til alkohol er hovedproblemet, ikke den somatiske skaden. Filmen forklarer hvordan vi kan møte disse pasientene og med hvilke tiltak: