Institutt for psykisk helse NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming) har en kunnskapsbank om utviklingshemming og rus. De skriver blant annet:

En rekke risikofaktorer som kan føre til rusproblemer for personer med utviklingshemming. Personer med lett utviklingshemming har større risiko for rusproblemer enn andre personer med utviklingshemmingsdiagnose. Dette forklares blant annet med at personer med mer alvorlig utviklingshemming ofte bor i tilrettelagt bolig og har mer bistand fra kommunale tjenester. Andre risikofaktorer for problematisk bruk av rusmidler hos personer med utviklingshemming er blant annet å være ung mann med samtidig psykisk lidelse eller atferdsvansker (Taggart et al 2006; Didden, Embregts, van der Toorn, & Laarhoven, 2009); Van Duijvenbode N, VanDerNagel JEL.(2019)

Det finnes få kartleggingsverktøy som er validert for personer med utviklingshemming. Manglende screeningsverktøy er med på at rusbruken kan bli oversett eller oppdaget sent.

Personer med utviklingshemming utvikler problemer med bruk av mindre mengde rusmidler enn andre og derfor kan utvikle rusmiddelavhengighet raskere enn andre. Det tar også kortere tid fra debut til problemutvikling for personer med utviklingshemming. 

Tobakk og alkohol er de mest brukte lovlige rusmidlene blant utviklingshemmede, og cannabis er det mest brukte ulovlige rusmiddelet. 

Internasjonal forskning indikerer at personer med utviklingshemming har en høyere forekomst av psykiske lidelser enn andre, men tallene fra forskning varierer. Det er svært få nasjonale studier om forekomst av personer med utviklingshemming som har rusmiddelproblemer.

Les mer om temaet ved å klikke her