Flere steder i landet markeres Verdensdagen for Psykisk helse med Rockovery.

Rockovery er en musikalsk markering av Verdensdagen for psykisk helse. 
Ideen bak Rockovery hadde førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole og musikkterapeut Hans Petter Solli. Tidligere jobbet han ved akuttpsykiatrisk enhet ved Lovisenberg sykehus i Oslo. Han har også lang erfaring med musikkterapi i FACT.

I 2016 etablerte han Rockovery. I Oslo har arrangementet vokst seg så stort at det har fått et festivalformat med konserter over to dager.

På Rockovery opptrer innbyggere som mottar musikkterapitilbud gjennom fritidstilbud, kommune/bydel eller spesialisthelsetjenesten. På Rockovery står spilleglede, fellesskap og musikk i sentrum, for å skape positive erfaringer og opplevelser i deltagernes liv.

"Enkelte sier at Rockovery er et av årets høydepunkter, fordi de får vist frem friske og gode sider av seg selv, bandet de er en del av og tilbudet/hjelpen de får gjennom musikkterapi". 
Stig Børre Holvik Høydal, musikkterapeut, KFUK-KFUM Forandringshuset Oslo

 Du kan lese mer om Rockovery Innlandet ved å klikke her

Du kan lese mer om Rockovery Oslo ved å klikke her