Universitetssykehuset Nord-Norge har laget en animasjonsfilm om rusmiddelbruk og effekter på hjernen.

Rusmidler er psykoaktive substanser som påvirker prosesser i sentralnervesystemet på en slik måte at brukernes virkelighetsoppfatning og atferd endres. Ingen planlegger å bli avhengig, men avhengighet kan utvikles raskt og har alltid alvorlige konsekvenser.

Hensikten med filmen er å gjøre seeren oppmerksom på de uheldige konsekvensene av rusmiddelbruk og å hindre oppstart med rusmidler. Målgruppen er ungdom fra ungdomsskoletrinnet og oppover.