Virkestoffet i medisiner brukt i behandlingen av ADHD, som Ritalin og Concerta, heter metylfenidat. Metylfenidat er følgelig et lovlig legemiddel, men selges også som rusmiddel på det illegale markedet. Kjøpere bruker det som rusmiddel eller med mål om å fremme prestasjoner. Metylfenidat står på narkotikalisten.

Du kan lese mer om Metylfenidat hos rusinfo.no eller på Rusopplysningen.no