Siden 2014 har Helsedirektoratet gitt tilskudd til kurs og informasjonsarbeid om musikkterapi innen rus og psykisk helse. Fra samme tidspunkt har aktører i det nasjonale nettverket for musikkterapi - rus og psykisk helse, arbeidet med å utarbeide undersøkelser med implementerings- og brukererfaringer.

I 2022 kom en metasyntese som sammenfatter erfaringer fra åtte av evalueringsrapportene i en fagfellevurdert artikkel. 

Evalueringsrapportene

I 2014 skrev Reidar Dale ved KORUS Bergen den første rapporten (PDF, 3MB) basert på intervjuer av pasienter innlagt ved Hjellestad, Stiftelsen Bergensklinikkene. Disse pasientene hadde hatt tilbud om musikkterapi som en del av rusbehandlingen. En oppfølgingsrapport fra samme forfatter og Bergensklinikken kom i mai 2019 “-Jeg tenker at musikkterapi er å mestre” (PDF, 415KB).

I mars 2015 skrev Torhild Kielland ved KORUS Øst (nå ansatt i RHO) en tilsvarende rapport (PDF, 621KB) basert på intervjuer av brukere i Fredrikstad kommunes rustjeneste. I 2018 kom en oppfølgingsrapport (PDF, 3MB) fra Fredrikstad skrevet av Malin Taihaugen ved KORUS Øst og Torhild Kielland.

I 2017 skrev Malin Taihaugen ved KORUS Øst en evalueringsrapport (PDF, 4MB) av musikkterapitilbudet ved rus- psykisk helsetjenesten i Sør-Odal kommune. De tre rapportene fra KORUS Øst kan du bestille i papirformat eller laste ned ved å klikke her.

I 2019 kom en rapport fra Sandnes kommune (PDF, 4MB) med bruker- og implementeringserfaringer. Rapporten ble skrevet av Anne Schanche Selbekk ved KORUS Stavanger og Torhild Kielland i RHO.  Samme år kom en erfaringsrapport fra Uteseksjonen i Oslo sitt musikkterapitilbud, skrevet av Kjersti Johansson fra Norges Musikkhøgskole.

I 2021 kom rapporten fra et to-årig musikkterapiprosjekt i Innlandet. Musikkterapiprosjektet har vært et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet og Sagatun Brukerstyrt Senter. (PDF, 2MB) Prosjektet har vært driftet av midler fra Helsedirektoratet via Statsforforvalteren i Innlandet. Prosjektet startet opp august 2018 og ble avsluttet juli 2020. Den interne delen av rapporten er skrevet av musikkterapeut og PhD Adrian Wangberg Seberg. Den eksterne rapporten er forfattet av spesialrådgiver Malin Taihaugen ved KORUS Øst.