Sammen med Ellevill Produksjon AS lagde Rådet for Psykisk helse og vi en kortfilm, med støtte fra stiftelsen DAM i 2023. Filmens ambisjon er å synliggjøre tre tema:

  1. sårbare overganger mellom behandling i spesialisthelsetjenesten og oppfølging i kommunen
  2. individuell plan
  3. treningskontaktordningen 

I tillegg ønsker vi at filmen skal bidra til å sikre at trening blir et tilbud du kan få uansett hvor du mottar hjelpetjenester.  

Erfaringskonsulentene Pål Berger og Steffen H. Gunnerud, og spesialfysioterapeut Karine Hansen ved Blå Kors Skien representerer kremen av hvordan ansatte kan tilby fysisk trening som en viktig del av en recoveryprosess; enten i sykehus, i regi av Frisklivssentraler eller gjennom treningskontaktordningen. De har også lang erfaring med hvordan en kan sikre sårbare overganger mellom hjelpeinstanser. 

Det var derfor en stor glede for oss da de takket ja til å hjelpe oss med å lage film om hvordan trening som medisin kan bidra til å skape en bedre fremtid og økt livskvalitet for pasienter innen rus- og psykisk helse. Filmen kan du se her: