Gjennom oppdagelsen av at morfin er den aktive substansen i opium ble det laget semisyntetiske stoffer som hydrokodon, diamorfin, dihydrokodein, oksykodon, og hydromorfon. Det er også produsert helsyntetiske opioider med morfinlignende virkning som; petidin, fentanyl, metadon, tramadol, levorfanol, nalokson, oksymorfon og dekstropropoksyfen. Syntetiske benzimidazolopioder har opptil 100 x kraftigere virkning enn morfin og er livsfarlige.
Kilde: Institutt for biovitenskap UiO