Vibeke Marie Almaas jobber som overlege på Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus, og har sitt spesialfelt innen ulike former for hjertemuskelsykdommer og hjerterytmeforstyrrelser. I 2015 avla hun sin doktorgrad innen hjertemuskelsykdommen hypertrofisk kardiomyopati («fortykket hjertemuskel»).  

I de siste årene har Almaas vært en del av forskningsgruppen innen anabole steroider på Oslo universitetssykehus, der en på en større gruppe brukere av anabole steroider undersøker hvilke langtidseffekter denne bruken har på hjertet, og om noen av disse effektene er reversible etter avsluttet bruk. Dette vil gi nyttig kunnskap i helseopplysningsarbeidet rettet mot uønsket bruk av anabole steroider hos ungdom og voksne. Lær mer om anabole steroider og hjertet på denne YouTube-videoen med Almaas: