Oversikten er til god hjelp for de som leter etter noe å fylle dagene med. I tillegg er den et godt verktøy for personer som møter den aktuelle målgruppen i jobben sin, slik som ruskonsulenter og ansatte på rusinstitusjoner og i kriminalomsorgen.

Oslo med 80 ulike tilbud!

Velferdsetaten i Oslo har akkurat fått inn aktør nummer 80 i oversikten Fyll dagene; jobb- og aktivitetstilbud i Oslo. Oslo kommune og frivillige aktører tilbyr rådgiving, fellesskap, arbeid og aktiviteter som kan bidra på veien til en mer meningsfylt og stabil hverdag.

Gleden kommer ikke til deg, du må gå ut å finne den.
Nice Josefine i filmen «Livet er bra». Filmen er laget i et samarbeid mellom Fyll dagene Oslo og Petter "Uteligger" Nyquist. Se filmen her

Fyll dagene - snart over hele landet?

Fyll dagene har spredt seg til flere andre byer og det er derfor satt opp en nasjonal nettside med kontaktinformasjon. Mange av aktørene har tilbud over hele landet.

Foreløpig er det Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Askøy/Øygarden som er med på den nasjonale nettsiden, men flere kommuner vil være med, forteller kommunikasjonsrådgiver Liz Palm i Velferdsetaten i Oslo. 

Det var ikke selve det og bli rusfri som var det vanskelige, men det var alle de hverdagene etter, hvor man skal holde seg rusfri og leve det berømte A4 livet, som har vært den vanskelige jobben. Heldigvis har jeg kommet inn ett sted hvor jeg har plass til å være meg selv med fantastiske kollegaer som gir meg motivasjonen jeg trenger for å holde det over tid. 
Alf Jon Hansen, arbeidsleder i Nyttig Arbeid.  

Tilbudene på nettsiden er delt inn i ulike kategorier:

  • Aktivitetshus i bydelene
  • Bruker- og interesseorganisasjoner
  • Fellesskap og sosiale aktiviteter
  • Friluftsliv
  • Fysisk aktivitet og trening
  • Jobb og karriereveiledning
  • Kurs og utdanning
  • Pårørendeorganisasjoner
  • Selvhjelp
  • Økonomisk og juridisk rådgivning

Mange av tilbudene hører hjemme i flere kategorier.

Det å få seg jobb var utrolig mye viktigere enn jeg trodde. Jeg hadde egentlig ingen anelse om at det å bare være til nytte for noen, og å ha noe å gå til hver eneste dag, at det skulle bety så mye.
Tidligere bruker av Fyll dagene. 

Les mer om Fyll dagene på nettsiden for Oslo og på nasjonal nettside.