Oversikt over behandlingssteder:

 • Undersøkelser og behandlinger innen Rus og avhengighet – Helsenorge.no
  Denne siden gir deg informasjon knyttet til:
  Alkoholproblemer, rus- og avhengighetsbehandling
  Dopingproblemer, rus- og avhengighetsbehandling
  Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
  Problemer med illegale rusmidler, rus- og avhengighetsbehandling
  Problemer med vanedannende legemidler, rus- og avhengighetsbehandling
  Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP-lidelser), rus- og avhengighetsbehandling
  Spilleavhengighet, rus- og avhengighetsbehandling
  Tilbakehold i institusjon på grunnlag av samtykke, rus- og avhengighetsbehandling
  Tvang overfor gravide med rusmiddelproblemer, rus- og avhengighetsbehandling
  Tvang overfor personer med rusmiddelproblemer, rus- og avhengighetsbehandling
 • Behandling av spilleavhengighet – Hjelpelinjen.no
  Denne siden gir deg en fylkesvis oversikt over behandlingssteder.