Tannhelse uten grenser tilbyr gratis tannbehandling til papirløse immigranter og andre som faller utenfor rettighetene gjennom det offentlige.

Alle helseinstitusjoner i Norge kan samarbeide med Tannhelse uten grenser da  forbruksmateriell dekkes av sponsorer. Du kan kontakte Tannhelse uten grenser direkte for å få mer informasjon om hvor de tilbyr tannbehandling.

WHO har fastslått oral helse som en helt avgjørende faktor for et hvert menneskes livskvalitet. Til tross for dette, er dårlig tannhelse et oversett global helseproblematikk.

Tannhelse Uten Grenser er en nøytral og uavhengig hjelpeorganisasjon som arbeider for å fremme oral helse i land der det finnes dårlig tannhelsetilbud. De hjelper pasienter uavhengig av deres politiske, etniske og religiøse tilhørighet. Tannhelse Uten Grenser har både nasjonale og internasjonale prosjekter og har som et mål om å ha prosjekter i alle verdensdeler. 

Klikk her for å lese mer