To brosjyrer er tilgjengelig på nett og i papirformat. Forskjellen på brosjyrene er kun målgruppene. Den første er laget for folk som arbeider innen rus- og psykisk helsefeltet. Den andre er for brukere av tjenestene.

1. Brosjyre (PDF, 1MB) Bestill brosjyren i papirformat ved å kontakte KORUS Bergen.

2. Brosjyre (PDF, 2MB) (brukere av rus- og psykisk helsetjenester). Bestill brosjyren i papirformat ved å kontakte oss i RHO eller KORUS Bergen.

Uteseksjonen i Oslo har laget en kort video om sitt tilbud om musikkterapi
Der ordene stopper begynner musikken

Seks filmer om musikkterapi i rus og psykisk helsefeltet

Vi har vært med å lage seks filmer for å synliggjøre hvordan musikkterapi svarer ut grunnpilarene i recovery-orientert arbeid; tilhørighet, håp, identitet, mening og selvbestemmelse. Du kan se filmene ved å klikke her eller se dem på vår YouTube-kanal @rusfeltet.

Samvalgsverktøyet for psykose

Samvalgsverktøyet for psykose gir lettlest informasjon om aktuelle behandlingsalternativ, basert på retningslinjer og forskning. Musikkterapi er ett av fem hovedvalg for pasienter og behandlere som tar samvalgsverktøyet i bruk. De andre valgmulighetene, som ikke utelukker hverandre, er samtaleterapi, medisiner, individuell jobbstøtte og andre mestringstiltak.

Mange pasienter er ikke klar over de digitale hjelpemidlene som ligger på helsenorge.no gjennom samvalgsverktøy. En egen nettside med videoer og tekst om musikkterapi, gjør at pasienter kan få informasjon og gjøre et informert valg.

ROPTV har laget en informasjonsvideo om musikkterapi i rusbehandling:

 

Verdens helseorganisasjon (WHO Regional Office of Europe) har laget YouTube-videoer som belyser hvordan deltagelse innen ulike kunstformer skaper muligheter for folk i behandling. Her er et eksempel om Arve som fikk tilbud om musikkterapi da han var innlagt på psykoseavdelingen ved Betanien sykehus i Bergen: