Har du tannlegeskrekk og er redd for å gå til tannlegen? Unngår du tannlegebesøk? Da kan tilrettelagt tannhelsetilbud - TOO være noe for deg.  

Tilrettelagt tannhelsetilbud innebærer angstbehandling. Målet med behandlingen er å hjelpe deg til å mestre tannbehandlingssituasjonen, slik at du senere kan få tannbehandling hos ordinær tannlege. 

Angstbehandlingen vil ofte være fordelt over flere timer. I behandlingen møter du et team som består av:  

  • tannhelsesekretær 
  • psykolog 
  • tannpleier og/eller tannlege

Tilrettelagt tannhelsetilbud TOO er rettet mot personer som

  • har vært utsatt for tortur
  • har vært utsatt for overgrep
  • har sterk tannlegeskrekk, odontofobi

Etter kontakt vil du bli satt opp til samtale hos psykolog. Psykologen vil kartlegge hva du syns er vanskelig med tannbehandling, vurdere om du går inn under tilbudet og deretter om dette behandlingstilbudet passer for deg.

Du kan selv ta kontakt eller be din lege, psykolog om å ta kontakt for deg.  

Tilrettelagt tannhelsetilbud TOO er et offentlig tilbud, og du finner tilbudet hos Tannhelsetjenestens kompetansesentre og Den offentlige tannhelsetjenesten i fylkeskommunene.

Oversikt over hvor du kan finne tilrettelagt tannhelsetilbud - TOO