Å få helsehjelp i spesialisthelsetjenesten betyr å søke poliklinisk hjelp (dagbehandling uten innleggelse) eller døgnbehandling. Døgnbehandling kan bety alt fra noen få dagers avrusning/akuttinnleggelse, til et opphold fra seks uker til tolv måneder - der du bor på en behandlingsinstitusjon.

Det er mange ulike problemer en kan søke hjelp for innenfor spekteret av avhengighet som alkohol, spill/gambling, anabole steroider og illegale rusmidler.

Om du har egne midler eller får økonomisk støtte fra for eksempel en arbeidsgiver kan du kjøpe en behandlingspakke ved enkelte kommersielle behandlingsinstitusjoner. Det mest vanlige er imidlertid at fastlege, Rus-og psykisk helsetjeneste i kommunen eller andre med henvisningsrett (som NAV, barneverntjenesten, psykologtjenester og helsepersonell) skriver en henvisning til behandling i spesialisthelsetjenesten i din helseregion.

Pasientforløp (pakkeforløp)

Pasientforløp og pakkeforløp er begreper som brukes for å beskrive hele prosessen fra henvisning blir sendt til behandlingen avsluttes. Pasientforløp skal sikre deg et forutsigbart behandlingsforløp uten unødvendig ventetid. Pasientforløp starter nettopp ved at fastlegen eller andre med henvisningsrett sender en henvisning til spesialisthelsetjenesten. Det er kommunenes ansvar å sikre at du får nødvendig oppfølging mens du venter på eventuell behandling fra spesialisthelsetjenesten.

Du får svar innen ti virkedager etter at henvisning er sendt. Svaret forteller hvor du får tilbud om behandling med oppstartsdato. Videre planlegging av utredning og behandling vil skje i samarbeid med deg. Dersom det blir vurdert at du ikke har rett til helsehjelp, vil du motta et brev med begrunnelse for avslaget. Om du er under 23 år er det ofte kortere ventetid. Maks er uansett 65 dager ventetid til oppstart.

Helsedirektoratet har laget en oversikt over hva du trenger å vite om pakkeforløp - Oversikten kan du se ved å klikke her.

Om du får avslag eller ikke er fornøyd med tilbudet kan du klage, først til dem som ga deg tilbudet, deretter til Statsforvalteren.

Du kan lese mer om pasientforløp på HelseNorge.no - klikk her

Finn et tilbud som matcher det du trenger

Det finnes en rekke ulike behandlingstilnærminger og metoder, og det er viktig at du finner noe som matcher hvem du er og hva du trenger. Som pasient i spesialisthelsetjenesten har du rett til å velge behandlingssted. De som tilbyr hjelp er offentlige sykehus, ideelle organisasjoner og stiftelser, private og kommersielle aktører.

På Helsenorge.no finnes en oversikt over alle behandlingssteder i Norge. Det står imidlertid lite om hvilken behandlingstilnærming de benytter. Derfor anbefaler vi at du gjør deg kjent med institusjonene i din helseregion, alene eller sammen med en ruskonsulent i kommunen - eller behandler på ruspoliklinikken.

Det kan også være til god hjelp å rådføre seg med en eller flere brukerorganisasjoner.  Du finner en oversikt over hvilke bruker- og pårørendeorganisasjoner som finnes ved å klikke her.