Nasjonal kompetansetjeneste ROP har laget en mengde undervisningsmateriell på ulike tema som de har samlet på ROPTV. Professor og dr.med. Jørgen Bramness forteller i denne YouTube-videoen om medisinsk bruk av marihuana. Han snakker blant annet om virkning/effekt, misbruk og hvilke type medikamenter som finnes: